பகுப்பு:அரங்கம்

From நூலகம்

'அரங்கம்' 1980களில் ஈழத்தில் வெளிவந்த இருமாத நாடக அரங்கவியல் சிற்றிதழாகும். யாழ்ப்பாணம் நாடக அரங்கக் கல்லூரியின் வெளியீடான இவ் இதழின் ஆசிரியர் வீ.எம்.குகராஜா. துணை ஆசிரியர் எஸ்.ஜே.குமார். இதழின் உள்ளடக்கத்திலிருந்து 80களில் ஈழத்தில் நாடகக்கலை பெற்றிருந்த செல்வாக்கை அறியமுடிகின்றது. அரங்கக்கலைகள் பற்றிய கட்டுரைகள், நாடக விமர்சனங்கள், நாடக எழுத்தாளர் குறிப்புக்கள், நாடக நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகள் என்பவற்றை தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "அரங்கம்"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.