பகுப்பு:அங்குசம்

From நூலகம்

'அங்குசம்' இதழானது 2003 காலப்பகுதியில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவந்த கல்வியறிவியலை மையப்படுத்திய மாத இதழாகும். இதழின் வெளியீட்டு ஆசிரியர்குழாமில் பேராசிரியர் பொ.பாலசுந்தரம் அவர்களின் ஆலோசனையின் கீழ் யாழ்ப்பாணத்தின் கல்வி, அறிவியல் மையங்களான திறந்த பல்கலைக்கழகம், ஆசிரியர் கலாசாலை, கல்வியியற் கல்லூரி, உயர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி, தொழில்நுட்ப கல்லூரி ஆகியவற்றின் அதிபர்களை காப்பாளர்களாக கொண்டு வெளியிடப்பட்டது. இதழின் உள்ளடக்கத்தில் அறிவியல், இலக்கியம், சார்ந்த கட்டுரைகளையும், கவிதை, சிறுகதை, நூல் அறிமுகம், பொதுஅறிவு ஆகியவற்றை தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "அங்குசம்"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.