நிவேதினி 1995.04

From நூலகம்
நிவேதினி 1995.04
7999.JPG
Noolaham No. 7999
Issue 1995
Cycle மாத இதழ்
Editor செல்வி திருச்சந்திரன்
Language தமிழ்
Pages 126

To Read

Contents

 • இதழாசிரியரின் முன்னுரை
 • இந்த இதழைப் பற்றி......
 • பெண்கள் தினம் எப்படி உருவானது?
 • கவிதைகள்: ஆண் -நன்றி "சுபங்களா" 1995
  • திருமணப்பாட்டு - புனரபி பாரதி
 • விருந்தோம்பல் பண்பாடு - ராஜம் கிருஷ்ணண்
 • மாலை - சுக்கிரிவி
 • தமிழ் இலககியத்தில் பெண் வெருப்பு ஒரு விளக்கம் - செல்வி திருச்சந்திரன்
 • ச்ந்திதிப்பு - பவாணி ஆழ்வாப்பிள்ளை
 • மூன்று சினிமாக்கள - யமுனா ராஜேநதிரன் - நன்றி: தாகம் (சித்திரை 1994)
 • முகாமைத்துவப் பதவிகளில் பெண்கள் அமரத்தயங்குவது ஏன்? - அன்னலட்சுமி இராஜதுரை
 • தமிழ்த் தினப் பத்திரிகைகள் காட்டும் மகளிர் நிலை - பாத்திமா கலபிகா
 • இலங்கைப் பாரளுமன்ற அரசியலில் பெண்கள் - ச. சரவணன்
 • பெண்களுடன் ஒரு பட்டறை -போவாலுடன் ஒரு உரையாடல் - தமிழாக்கம்: சாரு நிவேதிதா