நிறுவனம்:கிளி/ குமரபுரம் ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ குமரபுரம் ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place குமரபுரம்
Address குமரபுரம், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


குமரபுரம் ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் குமரபுரம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.