நிறுவனம்:கிளி/ இரத்தினபுரம் நாகதம்பிரான் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ இரத்தினபுரம் நாகதம்பிரான் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place இரத்தினபுரம்
Address இரத்தினபுரம் மேற்கு, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


இரத்தினபுரம் நாகதம்பிரான் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இரத்தினபுரம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.