நிறுவனம்:அம்/ சேனைக்குடியிருப்பு காளி கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ சேனைக்குடியிருப்பு காளி கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place சேனைக்குடியிருப்பு
Address சேனைக்குடியிருப்பு, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

சேனைக்குடியிருப்பு காளி கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் சேனைக்குடியிருப்பு எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.