தொடர்பு 1996.05-06

From நூலகம்
தொடர்பு 1996.05-06
1292.JPG
Noolaham No. 1292
Issue மே- ஜூன் 1996
Cycle இருமாத இதழ்
Editor தேவதாசன் ஜெயசிங்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

 • கிறிஸ்தவம்: G.C.E. (O/L) - Rev.C.Balraj
 • இராட்சதனை வீழ்த்திய இரட்சகன்! - PASTER.S.J.Pathinathan
 • "நீ படப்போகும் பாடுகளைக் குறித்துக் கொஞ்சமும் பயப்படாதே" - அருட்திரு.கே.நித்தியானந்தன்
 • உங்கள் விசுவாசம் ஞானத்திலல்ல; தேவனுடைய பெலத்தில் நிற்க வெண்டும் - சகோ.எம்.பால்ராஜ்
 • கவிதைகள்
  • எனக்கு! ஆட்டுக் கால்கள் வேண்டாம்! முழு ஆடே வேண்டும்! - கிறிஸ்து கவி மலைவாணன்
  • அவிசுவாசம் எமை ஆளுமுன்.. - ராணி
 • உன் கையில் இருப்பது என்ன - றொஸ்லின்
 • மலர்
 • பரிசுத்த கன்னி மரியாள் - Sr.H.Horshington
 • 'படைப்பும் படிப்பும்' - ஏ.பி.வி.கோமஸ்
 • வேதாகமப் புதிர் - 28