தொடர்பு 1992.12/1993.01

From நூலகம்
தொடர்பு 1992.12/1993.01
1289.JPG
Noolaham No. 1289
Issue மார்கழி - தை 1993
Cycle இருமாத இதழ்
Editor தேவதாசன் ஜெயசிங்
Language தமிழ்
Pages 42

To Read

Contents

 • கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்தவர்கள்
 • கிறிஸ்மஸ் செய்தி
 • பிறந்தவர் இன்றிப் பிறந்தநாள் விழாவா? - M.S.வசந்தகுமார்
 • நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்
 • இஜேசு பாலகனுக்கு உன் காணிக்கை என்ன?
 • கவிதைகள்
  • கர்த்தர் பிறந்த கதையும் கவியும் - தேவதாசன் ஜெயசிங்
  • திவ்ய யேசுபாலன் - K.குலசேகரன்
  • காத்து இரட்சிப்பார் - த.செ.மா
 • கிறிஸ்துவை உணர்ந்த போது.... - செல்வி.டீ.சுகந்தி
 • அன்று பிறந்தநாதனே! - பிரசில்லா பெரேய்ரா
 • வாசகர் பார்வையில்: "தொடர்பு"
 • புத்தாண்டின் புதிய எதிர்பார்ப்புகள் - J.P.ஜேசன்
 • கிறிஸ்துவை ராஜாவாக்குதல் - அருள்திரு.ஆர்.துரைராஜா