தமிழ் எழுத்துக்கள் நேற்று இன்று நாளை (2015)

From நூலகம்
தமிழ் எழுத்துக்கள் நேற்று இன்று நாளை (2015)
72229.JPG
Noolaham No. 72229
Author கங்காதரம், ம.
Category தமிழ் இலக்கணம்
Language தமிழ்
Publisher சுகர்யா வெளியீட்டகம்
Edition 2015
Pages 122

To Read

Contents

 • அறிமுகம்
 • முன்னுரை
 • இரண்டாம் பதிப்பின் முன்னுரை
 • இரண்டாம் பதிப்பின் வெளியீட்டுரை
 • பதிப்புரை இரண்டாம் பதிப்பு
 • சீர்திருத்தம் தேவையா?
 • சீர்குலைக்கப்பட்ட தமிழ் ந்ழ்த்தொழுங்கு
 • எழுத்தின் வரையறை
 • ஒழுங்குள்ள வரிவடிவு
 • ஏற்ற அடிப்படை
 • சீர்திருத்தக் கருத்துக்கள்
 • பயன்மிக்க வரிவடிவம்
 • செயலாக்கம்
 • பிறசேர்க்கை
  • தமிழில் ஒலிப்பெயர்ச்சி
  • சொல்லெழுத்து வரையறை
  • றோமன் எழுத்துகள் தமிழுக்கு ஏற்றவையா?
  • பழையதும் புதியதும்
 • ஒரே குத்துயரமுள்ள எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துகளின் வரிவடிவ வளர்ச்சி