தமிழர் யாழியல்

From நூலகம்
தமிழர் யாழியல்
18605.JPG
Noolaham No. 18605
Author சச்சிதானந்தன், க.‎‎
Category பழந்தமிழ் இலக்கியம்
Language தமிழ்
Publisher யாழ்ப்பாணம் ஆரிய திராவிட பாஷாபிவிருத்திச் சங்கம்‎‎‎‎‎
Edition 1996‎
Pages 38

To Read

Contents

  • முகவுரை
  • அணிந்துரை
  • தாமிழர் யாழியல்
  • தமிழக யாழ்களும் அவற்றின் அமைப்பும்
  • இணைப்பு: சிவானந்தன் - ஆளுமையின் மறு பாதி