காலம் 1993 (7)

From நூலகம்
காலம் 1993 (7)
2369.JPG
Noolaham No. 2369
Issue 1993
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor செல்வம், அருளானந்தம்
Language தமிழ்
Pages 56

To Read

Contents

 • மகாகவி பற்றி அனுபவ நிகழ்வுகள் - குறமகள்
 • கவிதைகள்
  • சிகரத்தை நான் அமைப்பேன் - மஹாகவி
  • கிராமம் - மஹாகவி
  • யாழ்ப்பாணம் செல்வேன் - மஹாகவி
  • காதலியாள் - மஹாகவி
  • காதலுக்காய் மணக்க வேண்டாம் - மஹாகவி
  • காதலுளம் - அன்பினால் ஒன்றாகி - மஹாகவி
  • எட்டாக் கனி - மஹாகவி
  • புது நாயகி - மஹாகவி
  • தாமதம் ஏன்? - மஹாகவி
  • அற்புதம் ஒன்று? - மஹாகவி
  • இப்பொழுதே தூங்கிவிடு - மஹாகவி
  • வள்ளி - மஹாகவி
  • பாடு - மஹாகவி
  • பாதசரம் எங்கே? - மஹாகவி
  • அழகிலா போட்டி? - மஹாகவி
  • மடிகிறோம் - மஹாகவி
  • இனம் உய்ய வழி உண்டா? - மஹாகவி
 • மஹாகவியும் தமிழ்க் கவிதையும் - சண்முகம் சிவலிங்கம்
 • கவிதை: நான் வளர்ந்த கருப்பை - எம்.ஏ.நுஃமான்
 • தகவல் ஒரு மபெரும் சக்தி - தமிழில் மணி
 • சேரன் கவிதைகள்
  • தொலைபுலத்துறவு
 • வெறுமை - என்.கே.மஹாலிங்கம்
 • நகுலன் கவிதை
  • ஏன்?
  • 3123 வது நண்பனைத் தேடல் - ஆனந்த பிரசாத்
 • ஒரு மனிதன் - குமார் மூர்த்தி
 • ஹம்சத்வனி கவிதைகள்
  • வாழிடம்
  • வாழுங்காலம்
  • கனடாவின் கதை - ரகுநாதன்
 • கார்கோடன் குறிப்புகள்