அறிவுக்களஞ்சியம் 1993.06

From நூலகம்
அறிவுக்களஞ்சியம் 1993.06
3073.JPG
Noolaham No. 3073
Issue ஜூன் 1993
Cycle மாதமொருமுறை
Editor வரதர்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

 • திருக்குறள் முத்துக்கள்
 • விதைகள் பரவுதல்
 • அகஸ்டஸ் : மேலும் சில குறிப்புகள்
 • மூன்றுவித மனிதர்கள்
 • மினி இயந்திர யுகம் பிறக்கிறது! பாரிய இயந்திரம் மறைகிறது! - எஸ்.பி.கே
 • நோர்வே - அரவிந்தன்
 • குடிசனமதிப்பின் வரலாறு - புத்தொனி
 • அசுவத்தாமன் - சொக்கன்
 • சாக் கடல்
 • 'X' கதிர்கள் - மீரா
 • ஹிப்போ கிறிட்டிஸ் - பத்மினி கோபால், பி.எஸ்ஸி
 • செடியில் வளரும் ரோமம்
 • மாமதம் என்ற கம்பளியாளை - க.குணராசா,எம்.ஏ
 • கவியரங்கேறிய மன்னர் - க.சி.குல
 • யாழ்ப்பாண நகரம்
 • கனியங்கள்
 • பிஞா துணி
 • தட்டச்சுத் தந்தை கிறிஸ்தோபர் லதாம் ஷோல்ஸ்
 • கொலம்பஸ் என்ற கடலோடி - சர்வசித்தன்
 • செஞ்சிலுவைச் சங்கம் ம.பாமினி
 • குறுக்கெண் போட்டி 1
 • வினாக்களும் விடைகளும்
 • நெருப்புக் காய்ச்சல் TYPHOLD FEVER - சி.பொன்னம்பலம்
 • சிறு-சிறு-செய்திகள்
 • பொது அறிவுப் போட்டி- 3 (விடைகள்)