புலவர்மணி பெரியதம்பிப்பிள்ளை நினைவுப்பணி மன்றம் (பதினோராவது ஆண்டறிக்கை)

From நூலகம்
Revision as of 10:54, 15 August 2017 by தகவலுழவன் (talk | contribs) (2 ocr-->1 ocrlink)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
புலவர்மணி பெரியதம்பிப்பிள்ளை நினைவுப்பணி மன்றம் (பதினோராவது ஆண்டறிக்கை)
4114.JPG
Noolaham No. 4114
Author -
Category அறிக்கைகள்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 1989
Pages 16

To Read

Contents

  • புலவர்மணி பெரியதம்பிப்பிள்ளை நினைவுப்பணி மன்றம்
  • பதினோராவதாண்டு நிருவாக அறிக்கை
  • 1989ம் வருடம் நவம்பர் மாதம் 30ம் திகதி முடிவடைந்த வரவு செலவுக் கணக்கு
  • கவிதை/கட்டுரைப் போட்டி முடிவுகள்