பண்பாடு 1991.03

From நூலகம்
பண்பாடு 1991.03
2682.JPG
Noolaham No. 2682
Issue பங்குனி 1991
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor சண்முகலிங்கம், க.
Language தமிழ்
Pages 42

To Read

Contents

  • சம்பா நாட்டில் இந்துப் பண்பாடு - பேராசிரியர் சி.தில்லைநாதன்
  • பள்ளுப் பிரபந்தம் - எவ்.எக்ஸ்.ஸி.நடராசா
  • ஈழத்துத் தமிழர் கலைகள் (அறிதல், பேணல், வளர்த்தல் தொடர்பான சில குறிப்புக்கள்) - கலாநிதி சி.மெளனகுரு
  • காசிச்செட்டி தந்த சிலோன் கசற்றீயர் - பேராசிரியர் பொ.பூலோகசிங்கம்
  • இலங்கை மதங்களின் சமூக வரலாற்றுப் பின்னணி-ஓர் அறிமுகம் - பேராசிரியர் வி.ஈ.எஸ்.ஜே.பஸ்தியாம்பிள்ளை
  • யாழ்ப்பாணச் சமூக வரலாறு
  • குறிப்புக்கள்: மத அடிப்படைவாதம் - க.சண்முகலிங்கம்