நிறுவனம்:அம்/ நாவிதன்வெளி விலாவடி முருகன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நாவிதன்வெளி விலாவடி முருகன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நாவிதன்வெளி
Address 15வது கிராமம், விலாவடி, நாவிதன்வெளி , அம்பாறை
Telephone
Email
Website

நாவிதன்வெளி விலாவடி ஶ்ரீ முருகன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.