ஆளுமை:அலி உதுமான்

From நூலகம்
Revision as of 03:35, 7 January 2016 by Meuriy (talk | contribs)
Name அலி உதுமான்
Birth 1880
Place புத்தளம்
Category எழுத்தாளர்

அலி உதுமான் (1880 - ) புத்தளம், புளிச்சாக்குளம் எனும் ஊரைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட புலவர்; எழுத்தாளர். தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்களிலும் யாப்பணிகளிலும் தேர்ச்சிபெற்று விளங்கிய இவர் கீர்த்தி மஞ்சரி எனும் நூலை இவர் இயற்றியுள்தோடு தனிப்பாடல்களையும் இயற்றியுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 21