அகவிழி 2005.06

From நூலகம்
அகவிழி 2005.06
3263.JPG
Noolaham No. 3263
Issue ஜூன் 2005
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

 • அறிவுசார் சமூகமும் அறிவுசார் பொருளாதாரமும்
 • இலங்கையின் கல்வி அபிவிருத்தியும் வெளிநாட்டு உதவிகளும்
 • உலக மயமாக்கமும் கல்வியும்
 • உறுதியான அடித்தளம்
 • எமக்கான கல்வியைக் கண்டடைதல்
 • பிரச்சினை தீர்த்தல் விளைதிறன்மிக்க ஆசிரியர்க்கான அடிப்படைத் தேர்ச்சி
 • வகுப்பறைகளில் சிறார்களின் பிறழ்வு நடத்தைகளும், சிறுவர் அரங்கச் செயற்பாடும்
 • அரங்கினூடே கற்றல் கற்பித்தல் - ஒரு அனுபவப் பகிர்வு
 • ஆசிரியர் முகாமைத்துவம்
 • கோப்பாயில் அகவிழி செயலமர்வு
 • கொழும்பில் விசேட கல்விச் செயலமர்வு