Jaffna Hindu College: Old Boy's Association (U.K) 1994

From நூலகம்
Jaffna Hindu College: Old Boy's Association (U.K) 1994
12728.JPG
Noolaham No. 12728
Author -
Category பாடசாலை மலர்
Language ஆங்கிலம்
Publisher யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
Edition 1994
Pages 16

To Read

Contents

 • எங்கள் கல்லூரி
 • கல்லூரி கீதம்
 • யாழ் இந்துவின் இன்றைய முக்கிய தேவைகள்
  • புலமைப் பரிசிற்சபை
 • யாழ் இந்துவின் இன்றைய முக்கிய தேவைகள்
  • மைதான விரிவாக்கம்
 • எங்கள் கல்வித்தாய்
 • இடைவேளை
 • அஞ்சலி