ப்ரிய நிலா 1994.02-03

From நூலகம்
ப்ரிய நிலா 1994.02-03
3434.JPG
Noolaham No. 3434
Issue பெப்ரவரி-மார்ச் 1994
Cycle மாத இதழ்
Editor உயன்னவத்த றம்ஜான்
Language தமிழ்
Pages 24

To Read

Contents

 • ஆசிரியர் கருத்து
 • சலிப்படைந்த சமுதாயமே!
 • மௌலவி A.A. மஸ்ஹூத்
 • குவைத்தில் இலங்கை இளைஞர்களின் முன்மாதிரி - ஸெளதுல் உம்மா
 • உலக எழுத்தாளர்களின் வாழ்க்கையில்.. - இளந்தளிர் ஸுல்பிக்கா
 • ராய்ட்டர் - தாரிக் மொஹமட்
 • வாழ்வு சுவைக்கச் சில வழிகள் - மனோவசிகரன்
 • இளமை இனிதாக... - உயன்வத்தை றம்ஜான்
 • கவிதைகள்
  • அமைப்போம் புது உலகம்! - செல்வி பாத்திமா நஸ்வா கலீல்
  • ரவைக்குழந்தை - அர்பாத்
  • சிறைக் கைதி..? - ரோவ்ஸா அஸ்வர் அரணாயக
 • வளரும் பயிர்...- செல்வி ஜொஹரா ஹுசைன்
 • இனிமைக்குப் பெயர்போன "இஸட்டெல்லெம்" - கலைவாதி கலீல்
 • சிறுகதை: கண்ணீர்த் துடைப்பு! - மஸாஹிரா இல்யாஸ்
 • ஒரு நிமிடம்!
 • கற்க முடியாத மாணவர்களை அடையாளம் காணலும் உதவியளித்தலும் - திருமதி சித்தி ஹுசைமா அன்வர்தீன்