பகுப்பு:இந்து இளைஞன்

From நூலகம்

'இந்து இளைஞன்' யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களின் வருடாந்த வெளியீடாகும். வெளியீடு 1937ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருவார இதழாக வெளிவந்தது 1940களிலிருந்து ஆண்டு மலராக தொடர்ச்சியாக வெளிவருகின்றது. மாணவர்களின் படைப்பாற்றலுக்கும் சிந்தனைக்கும் களம் அமைக்கின்ற இவ் வெளியீட்டில் பல்துறை சார்ந்தும் மாணவர்களது ஆக்கங்களையும் பாடசாலை நிகழ்வுகளின் பதிவுகளையும் தாங்கி வெளிவருகின்றது.

Pages in category "இந்து இளைஞன்"

The following 46 pages are in this category, out of 46 total.