பகுப்பு:அல் ஹீதா

From நூலகம்

'அல் ஹீதா' இதழ் 1980களில் கிழக்கிலங்கை சாய்ந்தமருதிலிருந்து வெளிவந்த இஸ்லாமிய காலாண்டு இதழ். இது இஸ்லாமிய இளைஞர் இலக்கிய வட்டத்தினரின் ஓர் வெளியீடாகும். இதழின் பிரதம ஆசிரியர் எம்.எம்.எம்.நூறுல்ஹக் ஆவார். அரசியல் பொருளாதாரம் சமயம் என்ற தளத்தில் இலங்கை முஸ்லீம் சமூகத்தினரின் எழுச்சிக்கான பதிவாக இவ் இதழ் அமைந்தது. உள்ளடக்கத்தில் அரசியல் கட்டுரைகள், இஸ்லாமிய சிந்தனைகள், சிறுகதைகள், கவிதைகள் என்பவற்றை தாங்கி வெளிவந்தது.