பகுப்பு:அரும்பு (வாகரை பிரதேச செயலகம்)

From நூலகம்

அரும்பு இதழ் கோறளைப்பற்று வடக்கு , வாகரை பிரதேச செயலகத்தால் ஆண்டு தோறும் வெளியீடு செய்யப்படும் இதழ். பிரதேச செய்திகளுடன் பல்துறை சார் விடயங்களை தாங்கி இந்த இதழ் வெளிவருகிறது. சிறுவர் சார் அம்சங்களை பெரும்பாலும் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியாகிறது. இதன் ஆசிரியராக வி.யோகராஜா விளங்குகிறார்.

Pages in category "அரும்பு (வாகரை பிரதேச செயலகம்)"

This category contains only the following page.