பகுப்பு:அரும்பு

From நூலகம்

'அரும்பு' இதழ் 1990களில் களுத்துறை, தர்கா நகரிலிருந்து வெளிவந்த பொதுஅறிவு மாத இதழாகும். 1964ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1968வரை கையெழுத்துப்பிரதியாக வெளிவந்த இவ்விதழின் அச்சு வெளியீடு 1997ஜூலை ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2009ஆம் ஆண்டு 42ஆவது இதழுடன் வெளியீடு தடைப்பட்டது. இதழின் ஆசிரியர் எம்.ஹாபிஸ் இஸ்ஸதீன் ஆவார்.

மாணவர்கள் மற்றும் பொதுஅறிவு பரீட்சாத்திகளிற்கு ஏற்றவகையிலான அறிவியல் சார் விடயங்களை கலைக்களங்சியம், ஆய்வறிக்கைகள் ஊடக உறுதிப்படுத்தி வழங்கியதோடு தனித்துவமான இதழாக பெரும் வரவேற்பையும் இவ் இதழ் பெற்றிருந்தது. அறிவியலுடன் கலை, இலக்கியம், வரலாறு, தொழில்நுட்பம், அரசியல் என பல்துறைசார் அறிவை தாங்கி இவ்விதழ் வெளிவந்தது.