நிறுவனம்:கிளி/ ஞானிமடம் விருமர் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ ஞானிமடம் விருமர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place ஞானிமடம்
Address ஞானிமடம், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


ஞானிமடம் விருமர் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஞானிமடம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.