நிறுவனம்:கிளி/ குஞ்சுப்பரந்தன் கொண்டடியன் விநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ குஞ்சுப்பரந்தன் கொண்டடியன் விநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place குஞ்சுப்பரந்தன்
Address குஞ்சுப்பரந்தன், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


குஞ்சுப்பரந்தன் கொண்டடியன் விநாயகர் ஆலயம் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி பிரதேசசெயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட குஞ்சுப்பரந்தன் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.