நிறுவனம்:கிளி/ கரைச்சி புதுமுறிப்பு கற்பகவிநாயகர் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ கரைச்சி புதுமுறிப்பு கற்பகவிநாயகர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place புதுமுறிப்பு
Address புதுமுறிப்பு, கரைச்சி, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


கரைச்சி புதுமுறிப்பு கற்பகவிநாயகர் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி, புதுமுறிப்பு எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இவ் ஆலயத்தின் மூலமூர்த்தியாக விநாயகர் எழுந்தருளியுள்ளார்.