நிறுவனம்:கிளி/ கனகபுரம் கிருஷ்ணர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ கனகபுரம் கிருஷ்ணர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place கனகபுரம்
Address கனகபுரம், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website

கனகபுரம் கிருஷ்ணர் ஆலயம் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி பிரதேச பிரிவிற்குட்பட்ட கனகபுரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது.