நிறுவனம்:கிளி/ ஓட்டுப்புலம் அத்திவிநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ ஓட்டுப்புலம் அத்திவிநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place ஓட்டுப்புலம்
Address ஓட்டுப்புலம், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website

ஓட்டுப்புலம் அத்திவிநாயகர் ஆலயம்இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஓட்டுப்புலம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.