நிறுவனம்:கிளி/ ஒட்டுசுட்டான் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ ஒட்டுசுட்டான் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address வித்தியாபுரம், ஒட்டுசுட்டான்
Telephone 024-3248365
Email
Website www.oddusuddanmv.sch.lk