நிறுவனம்:கிளி/ ஆனைவிழுந்தான் குளம் பிள்ளையார் ஆலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ ஆனைவிழுந்தான் குளம் பிள்ளையார் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place ஆனைவிழுந்தான் குளம்
Address ஆனைவிழுந்தான் குளம், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


ஆனைவிழுந்தான் குளம் பிள்ளையார் ஆலயம் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி பிரதேச பிரிவிற்குட்பட்ட ஆனைவிழுந்தான் குளம் எனும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது.