நிறுவனம்:கிளி/ அக்கராயன் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ அக்கராயன் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address அக்கராயன்குளம், கிளிநொச்சி
Telephone 0777937206, 021-320-8210
Email knakkarayanmv@gmail.com
Website www.akkarayanmv.sch.lk