நிறுவனம்:ஊர்காவற்துறை பொதுசன நூலகம்

From நூலகம்
Name ஊர்காவற்துறை பொதுசன நூலகம்
Category நூலகம்
Country இலங்கை
District யாழ்ப்பாணம்
Place
Address ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபை, ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்
Telephone 060-2212398
Email
Website