நிறுவனம்:அராலி ஶ்ரீ விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோவில்

From நூலகம்
Name அராலி ஶ்ரீ விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோவில்
Category கோவில்
Country இலங்கை
District யாழ்ப்பாணம்
Place அராலி
Address அராலி மத்தி, வலிகாமம் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
Telephone
Email
Website