நிறுவனம்:அம்/ மாணிக்கமடு மாணிக்கப்பிள்ளையார் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ மாணிக்கமடு மாணிக்கப்பிள்ளையார் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place மாணிக்கமடு
Address மாணிக்கமடு, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

மாணிக்கமடு மாணிக்கப்பிள்ளையார் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் இறக்காமம் பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட மாணிக்கமடு எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.