நிறுவனம்:அம்/ மாட்டுப்பழை மடத்தடி மீனாட்சியம்மன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ மாட்டுப்பழை மடத்தடி மீனாட்சியம்மன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நிந்தாவூர்
Address செங்கற்படை, நிந்தாவூர், அம்பாறை
Telephone
Email
Website

மாட்டுப்பழை மடத்தடி மீனாட்சியம்மன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நிந்தாவூர் பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட மாட்டுப்பழை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.