நிறுவனம்:அம்/ மத்தியமுகாம் வேம்படி கண்ணகியம்மன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ மத்தியமுகாம் வேம்படி கண்ணகியம்மன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place மத்தியமுகாம்
Address 4வது கிராமம், மத்தியமுகாம், அம்பாறை
Telephone
Email
Website

மத்தியமுகாம் வேம்படி கண்ணகியம்மன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் மத்தியமுகாம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.