நிறுவனம்:அம்/ பெரியநீலாவணை பெரியதம்பிரான் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ பெரியநீலாவணை பெரியதம்பிரான் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place பெரியநீலாவணை
Address பெரியநீலாவணை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

பெரியநீலாவணை பெரியதம்பிரான் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை பிரதேசசெயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட பெரியநீலாவணை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.