நிறுவனம்:அம்/ நிந்தவூர் கந்தசுவாமி கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நிந்தவூர் கந்தசுவாமி கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District மட்டக்களப்பு
Place நிந்தவூர்
Address நிந்தவூர், மட்டக்களப்பு
Telephone
Email
Website

நிந்தவூர் கந்தசுவாமி கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நிந்தவூர் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.