நிறுவனம்:அம்/ நிந்தவூர் அல்-அஸ்ரக் தேசிய பாடசாலை

From நூலகம்
Name அம்/ நிந்தவூர் அல்-அஸ்ரக் தேசிய பாடசாலை
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address பிரதான வீதி, நிந்தவூர், அம்பாறை
Telephone 0672250040
Email
Website