நிறுவனம்:அம்/ நாவிதன்வெளி சித்திவிநாயகர் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நாவிதன்வெளி சித்திவிநாயகர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நாவிதன்வெளி
Address நாவிதன்வெளி, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

நாவிதன்வெளி ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.