நிறுவனம்:அம்/ நற்பிட்டிமுனை முருகன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நற்பிட்டிமுனை முருகன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நற்பிட்டிமுனை
Address நற்பிட்டிமுனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

நற்பிட்டிமுனை முருகன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட நற்பிட்டிமுனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.