நிறுவனம்:அம்/ கல்முனை சர்வார்த்த சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ கல்முனை சர்வார்த்த சித்திவிநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place கல்முனை
Address கல்முனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

கல்முனை ஶ்ரீ சர்வார்த்த சித்திவிநாயகர் ஆலயம் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட கல்முனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.