நிறுவனம்:அம்பாறை பொதுசன நூலகம்

From நூலகம்
Name அம்பாறை பொதுசன நூலகம்
Category நூலகம்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address அம்பாறை நகர சபை, அம்பாறை
Telephone 063-2222403
Email
Website www.list.lk/ampara-public-library.htmb