நான் 2000.01-03

From நூலகம்
நான் 2000.01-03
10256.JPG
Noolaham No. 10256
Issue தை-பங்குனி 2000
Cycle மூன்று மாத இதழ்
Editor எட்வின் வசந்தராஜா, எஸ்.
Language தமிழ்
Pages 40

To Read

Contents

 • நம்பிக்கைத் தீபம் ஒளிரட்டும் - ஆசிரியர்
 • வழிகாட்டும் ஆளுமை - வ. தியோகுப்பிள்ளை
 • மாணவர் பூங்கா - கிருபா அக்கா
 • மிலேனியத்தில் மகிழ்ச்சி பெற ... - ஏ. பி. வி. கோமஸ்
 • கவிதகள்
  • மிலேனியமே! காலங்களை பெறுதியாக்கிட வேண்டும் - மீசாலையூஎ கமலா
 • நெருக்கீட்டுக்கு பிற்பட்ட மனவடு - ஆனந்தராஜா
 • நாம் எங்கே போகிறோம்? - A. S. அகஸ்ரின்
 • சிறுகதை: அன்பை தேடும் இதயம்
 • ஒரு சமகால ஆய்வு : தற்கொலை - எவ். றஞ்சிற் ரூஸ்வோல்ட்
 • நண்பனுக்கு ஓர் மடல்
 • நான் என்றும் இளைஞன் - அபீர்ராஜான்
 • நேர்காணல்
 • கருத்துக்குவியக் - 81 - தீர்மானங்களில் உயாந்தது தனித்தீர்மானம் / குழுத்தீர்மானம்
 • சமூக உளவியல் தரிசனம் : "குடும்ப வாழ்விழ் இணங்கிப் போதல்" - இராஜநாயகம்
 • என்னை நானே அறிய - இ. கொட்விறி