கலையரசி 2000

From நூலகம்
கலையரசி 2000
12707.JPG
Noolaham No. 12707
Issue 2000
Cycle ஆண்டு இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 34

To Read

Contents

 • ஆசிரியர் உரை
 • Jhc 1915 - 1927 As Remembered in September 2000 - T. Sivapragasapillai
 • The Principal Speaks
 • யழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி - அ.சிறிக்குமரன்
 • மூன்று நூற்றாண்டு கண்ட கல்லூரி - சே.சிவராஜா
 • Our Alma Mater - Some Rambling Thoughts - W.S.Senthilnathan
 • யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி ஆதன வரைபடம்
 • Period 1988 to 1998 Review of Activities of the FHC Oba(Colombo) - S.Gunaratnam
 • A Chance to Repay an Irrepayable Debt - T. Somasekaram
 • Frist in the Land
 • கல்லூரிக் கீதம்