ஆளுமை:ஆனுப்பிள்ளை

From நூலகம்
Name ஆனுப்பிள்ளை
Birth
Place மன்னார்
Category புலவர்

ஆனுப்பிள்ளை மன்னார், இலந்தைவானைச் சேர்ந்த புலவர். இவர் வடமொழியிலும், தென்மொழியிலும் மிகுந்த புலமையுடையவராக விளங்கியதோடு இலந்தைவான் கீத்தாம் பிள்ளை புலவர் மீது ஒரு சாற்றுக்கவி பாடியுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 36-37