ஆளுமை:ஆனந்தராசா, சூசைப்பிள்ளை

From நூலகம்
Name ஆனந்தராசா
Pages சூசைப்பிள்ளை
Birth 1936.05.12
Place குடத்தனை
Category கலைஞர்

ஆனந்தராசா, சூசைப்பிள்ளை (1936.05.12 - ) யாழ்ப்பாணம், குடத்தனையைச் சேர்ந்த நாடகக் கலைஞர். இவரது தந்தை சூசைப்பிள்ளை. தனது தந்தையிடம் நாடகம் பயின்று 1960இலிருந்து நடித்துவந்தார். மாணவர் மட்டத்திலும் இளைஞர் மட்டத்திலும் நாடகங்கள், நாட்டுக்கூத்துக்களைப் பழக்கியும், பல நாடகங்களை எழுதி நடித்தும் நெறியாள்கை செய்தும் உள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 15444 பக்கங்கள் 128