ஆளுமை:அருணாசல ஐயர், அப்பாசாமி ஐயர்

From நூலகம்
Name அருணாசல ஐயர்
Pages அப்பாசாமி ஐயர்
Birth
Place மாதகல்
Category புலவர்

அருணாசல ஐயர், அப்பாசாமி ஐயர் யாழ்ப்பாணம், மாதகலைச் சேர்ந்த புலவர். இவரது தந்தை அப்பாசாமி ஐயர். இவர் கவிபாடுவதில் சிறந்தவர். வடமொழி நூல்கள் சிலவற்றிற்குத் தமிழுரை செய்துள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 3003 பக்கங்கள் 229