ஆளுமை:அம்பலவாணபண்டிதர், அருளம்பலம்

From நூலகம்
Name அம்பலவாணபண்டிதர்
Pages அருளம்பலம்
Birth 1814
Pages 1879
Place கோப்பாய்
Category புலவர்

அம்பலவாணபண்டிதர், அருளம்பலம் (1814 - 1879) யாழ்ப்பாணம், கோப்பாயைச் சேர்ந்த புலவர். இவரது தந்தை அருளம்பல முதலியார். இவர் இருபாலை சேனாதிராச முதலியாரிடத்தில் தமிழ்நூல்கள் பலவற்றையும் கற்றுத்தேறினார். இவர் காவிய சாத்திரங்களில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். சேனாதிராசமுதலியார் பாடிய நல்லை வெண்பா, நீராவிக் கலிவெண்பா ஆகிய நூல்களைப் பரிசோதித்து அச்சிட்டுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 3003 பக்கங்கள் 48-49
  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 14