ஆளுமை:அப்புகாத்துச் சுப்பிரமணியம்

From நூலகம்
Name அப்புகாத்துச் சுப்பிரமணியம்
Birth
Place காரைநகர்
Category

அப்புக்காத்துச் சுப்பிரமணியம் என அறியப்படும் சுப்பிரமணியம் காரைநகர் களபூமி மாதாங் கோயிலடியைச் சேர்ந்தவர். வழக்கறிஞராகப் (அப்புக்காத்து) பணியாற்றியவர்.

Resources

  • நூலக எண்: 3769 பக்கங்கள் 334